كۆمێنت

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

#ڵایك و #كۆمێنت له‌بیرمه‌كه‌ن
ئه‌دمین فۆڵۆو بكه‌ن
Add : @ahmed._.yk

#ڵایك و #كۆمێنت له‌بیرمه‌كه‌ن ئه‌دمین فۆڵۆو بكه‌ن Add : @ahmed._.yk

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

كابرا كابرا😻😻
یەكەم پۆستم وەك ئەدمینی هیوادارم پۆستەكانم جێگای ڕەزامەندی ئێوە بێ
Harda
.
#جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی
.❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️
.
#Harda

كابرا كابرا😻😻 یەكەم پۆستم وەك ئەدمینی هیوادارم پۆستەكانم جێگای ڕەزامەندی ئێوە بێ Harda . #جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی .❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️ . #Harda

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
#Admin 👉🏻 @danabarber12 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 #Admin 👉🏻 @danabarber12 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa

یەك فۆڵۆ و بەسە بۆ بینینی ڤیدیۆی جوان و شاز 💯💞
.
.
#جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی
.❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️
.
#Hada

یەك فۆڵۆ و بەسە بۆ بینینی ڤیدیۆی جوان و شاز 💯💞 . . #جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی .❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️ . #Hada

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@xafur_xorani 👤
#Admin 👉🏻 @xafur_xorani 👤
#Admin 👉🏻 @3enadakam 👤
👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@xafur_xorani 👤 #Admin 👉🏻 @xafur_xorani 👤 #Admin 👉🏻 @3enadakam 👤 👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆 ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن
كۆمێنتێ بكەن💖😘
.
.
#جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی
.❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️
.
#Hada

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن كۆمێنتێ بكەن💖😘 . . #جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی .❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️ . #Hada

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
#Admin 👉🏻 @razwann 👤
〽️
⚡️
〽️
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌
‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 #Admin 👉🏻 @razwann 👤 〽️ ⚡️ 〽️ ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌ ‎‏#fashion #swag #style #stylish #TagsForLikes #me #swagger #cute #photooftheday #jacket #hair #pants #shirt #instagood #handsome #cool #polo #swagg #guy #boy #boys #man #modelxa #RAZWAN_KHOSHNAW

درۆ نه‌كات كرمه‌كه‌ی نامرێت
#ڵایك و #كۆمێنت له‌بیرمه‌كه‌ن
ئه‌دمین فۆڵۆو بكه‌ن 
Add : @ahmed._.yk

درۆ نه‌كات كرمه‌كه‌ی نامرێت #ڵایك و #كۆمێنت له‌بیرمه‌كه‌ن ئه‌دمین فۆڵۆو بكه‌ن Add : @ahmed._.yk

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن
كۆمێنتێ بكەن💖😘
.
.
#جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی
.❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️
.
#Hada

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن كۆمێنتێ بكەن💖😘 . . #جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی .❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️ . #Hada

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن
كۆمێنتێ بكەن💖😘
.
.
#جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی
.❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️
.
#Hada

ڕێز لە ماندو بونم بگرن چەن كۆمێنتێ بكەن💖😘 . . #جوانترین #ڤیدیۆ#لێرە#ببینە#تەنیا#فۆومان#بكە#چەن#پۆستێك#لایك و#كۆمێنت#بكە#تا #هەموو#پۆستەكان#ببینی .❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️ . #Hada

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥
‎#Admin 👉🏻 ‏@xafur_xorani 👤
#Admin 👉🏻 @xafur_xorani 👤
#Admin 👉🏻 @3enadakam 👤
👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆
‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه‌

‎‏‎📌💥له 💯جه ندي ده ده ني...💥 ‎#Admin 👉🏻 ‏@xafur_xorani 👤 #Admin 👉🏻 @xafur_xorani 👤 #Admin 👉🏻 @3enadakam 👤 👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆👇👆 ‎‏‎#لایك و #كۆمێنت #بكه‌ ‎#هاوڕێكانت #تاگ #بكه

#كۆمێنت|... كاردانەوا نەبینا كاندیدێ ھەركی لـ دھۆك

ئەم هەرکی خۆخۆرین و بێ کەسین...
ئەوێت مە کریە کەسێت یەکەم و مەزنێت عەشیرەتێ
لبەرخۆ و بچوکێت خۆ هەرکیاتیا 
هێلای ئەوە ١٠٠ جارا وەبێژم 
ئەم بێ خودانین و بەس... “سەروان ھەركی"

#كۆمێنت|... كاردانەوا نەبینا كاندیدێ ھەركی لـ دھۆك ئەم هەرکی خۆخۆرین و بێ کەسین... ئەوێت مە کریە کەسێت یەکەم و مەزنێت عەشیرەتێ لبەرخۆ و بچوکێت خۆ هەرکیاتیا هێلای ئەوە ١٠٠ جارا وەبێژم ئەم بێ خودانین و بەس... “سەروان ھەركی"

#_shallaw_
-- .
.
پێنج كۆمێنت بنوسە بۆ ئەكتیڤ بونی پەیج ❤️☺️
--
-- Admin: #_shallaw_ 
Snap👻 : pandakani_zhyan
Follow ☺️👉🏻 @pandakani_zhyan
Facebook: pandakani1zhyan .
.
-- ‎پۆستەكانی پەیجی پەندەكانی ژیان ..
..
‎١- #وتەی_ناوداران 📚
‎٢- #پرسیار_و_وەڵام 💡
‎٣- #پرسیاری_ئاینی 📖
‎٤- #ژیانی_پێغەمبەران 📒
‎٥- #هەموو_زانیاریەك 🌏
.
.
‎#مەتەڵ #ئاینی  #زانیاری  #وتە #zanyari #prsyar_u_wallam #information #questions #answer #تاگی_هاوڕێكانت_بكە #مەتەڵ ‎#لایك #كۆمێنت #ئایە_دەزانی #Aya_dazani #do_you_know 
#هل_تعلم .
#pandakani_zhyan #pandakani_zhyan
#_shallaw_ #shallaw_design .
#kalar #sulaymani #hawler #duhok #kerkuk #darbandixan .

#_shallaw_ -- . . پێنج كۆمێنت بنوسە بۆ ئەكتیڤ بونی پەیج ❤️☺️ -- -- Admin: #_shallaw_ Snap👻 : pandakani_zhyan Follow ☺️👉🏻 @pandakani_zhyan Facebook: pandakani1zhyan . . -- ‎پۆستەكانی پەیجی پەندەكانی ژیان .. .. ‎١- #وتەی_ناوداران 📚 ‎٢- #پرسیار_و_وەڵام 💡 ‎٣- #پرسیاری_ئاینی 📖 ‎٤- #ژیانی_پێغەمبەران 📒 ‎٥- #هەموو_زانیاریەك 🌏 . . ‎#مەتەڵ #ئاینی #زانیاری #وتە #zanyari #prsyar_u_wallam #information #questions #answer #تاگی_هاوڕێكانت_بكە #مەتەڵ#لایك #كۆمێنت #ئایە_دەزانی #Aya_dazani #do_you_know #هل_تعلم . #pandakani_zhyan #pandakani_zhyan #_shallaw_ #shallaw_design . #kalar #sulaymani #hawler #duhok #kerkuk #darbandixan .

#_shallaw_
-- .
.
پێنج كۆمێنت بنوسە بۆ ئەكتیڤ بونی پەیج ❤️☺️
--
-- Admin: #_shallaw_ 
Snap👻 : pandakani_zhyan
Follow ☺️👉🏻 @pandakani_zhyan
Facebook: pandakani1zhyan .
.
-- ‎پۆستەكانی پەیجی پەندەكانی ژیان ..
..
‎١- #وتەی_ناوداران 📚
‎٢- #پرسیار_و_وەڵام 💡
‎٣- #پرسیاری_ئاینی 📖
‎٤- #ژیانی_پێغەمبەران 📒
‎٥- #هەموو_زانیاریەك 🌏
.
.
‎#مەتەڵ #ئاینی  #زانیاری  #وتە #zanyari #prsyar_u_wallam #information #questions #answer #تاگی_هاوڕێكانت_بكە #مەتەڵ ‎#لایك #كۆمێنت #ئایە_دەزانی #Aya_dazani #do_you_know 
#هل_تعلم .
#pandakani_zhyan #pandakani_zhyan
#_shallaw_ #shallaw_design .
#kalar #sulaymani #hawler #duhok #kerkuk #darbandixan .

#_shallaw_ -- . . پێنج كۆمێنت بنوسە بۆ ئەكتیڤ بونی پەیج ❤️☺️ -- -- Admin: #_shallaw_ Snap👻 : pandakani_zhyan Follow ☺️👉🏻 @pandakani_zhyan Facebook: pandakani1zhyan . . -- ‎پۆستەكانی پەیجی پەندەكانی ژیان .. .. ‎١- #وتەی_ناوداران 📚 ‎٢- #پرسیار_و_وەڵام 💡 ‎٣- #پرسیاری_ئاینی 📖 ‎٤- #ژیانی_پێغەمبەران 📒 ‎٥- #هەموو_زانیاریەك 🌏 . . ‎#مەتەڵ #ئاینی #زانیاری #وتە #zanyari #prsyar_u_wallam #information #questions #answer #تاگی_هاوڕێكانت_بكە #مەتەڵ#لایك #كۆمێنت #ئایە_دەزانی #Aya_dazani #do_you_know #هل_تعلم . #pandakani_zhyan #pandakani_zhyan #_shallaw_ #shallaw_design . #kalar #sulaymani #hawler #duhok #kerkuk #darbandixan .