How amazing hairs these 2 have 
#sarahkhan#noorkhan#sarah#noor#sarahnoor
@sarahkhanofficial @noor.kkhan @noor.kkhan @sarahkhanofficial
How amazing hairs these 2 have 
#sarahkhan#noorkhan#sarah#noor#sarahnoor
@sarahkhanofficial @noor.kkhan @noor.kkhan @sarahkhanofficial

How amazing hairs these 2 have #sarahkhan#noorkhan#sarah#noor#sarahnoor @sarahkhanofficial @noor.kkhan @noor.kkhan @sarahkhanofficial


3 Comments
kainat_javaid

MashAllah

faizan1656

Black hairs sara

zaiinyyyyyyyyy

Masha Allah❤😍